อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมนั้นเป็นไปตาม​สถาบันการเงินแต่ละบริษัทเป็นผู้กำหนด (ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย)

ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม สินเชื่อทะเบียนรถของบริษัทออโต้ เอกซ์ (เงินไชโย)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม รถแลกเงิน (รถยนต์ / บิ๊กไบค์)
อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม รถแลกเงิน (รถมอเตอร์ไซต์)
ตัวอย่างวิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม รถแลกเงิน (รถยนต์)
ตัวอย่างวิธีการคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อ KTC พี่เบิ้ม รถแลกเงิน (รถมอเตอร์ไซต์)
อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ และค่าใช้จ่ายตามจริง เกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน